LƯU Ý
Để kết quả tốt nhất, vui lòng tắt tính năng chặn pop-up.
Tên truy cập: Forgot?
Mật khẩu: Forgot?
Đăng ký
Thế nào là thông tin về kiện hàng
 
Dù Bạn có gởi một lô hàng trong một tháng hay nhiều lô hàng trong một ngày, Dịch vụ Chuyển phát của Citi Express vẫn là một dịch vụ nhanh nhất và là giải pháp thuận tiện nhất cho Bạn tại Việt Nam và trên thế giới. Công việc của bạn là bảo đảm rằng từng món hàng trong chuyến hàng đều phải được mô tả đúng trên Vận đơn và trên bất cứ các giấy tờ, tài liệu xuất khẩu nào, mà Citi Express có thể chấp nhận để vận chuyển, được ghi ký mã hiệu, địa chỉ và đóng gói đúng quy cách để bảo đảm việc vận chuyển được an toàn. 
 
Đường Dây Nóng        [+84.8] 39 484 522  (Trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh)
Báo Giá Dịch Vụ          sales@citiexpress.vn 
Yêu Cầu - Giải Đáp     asap@citiexpress.vn   
 
Các kiện hàng nhẹ có kích cỡ lớn thường được tính phí dựa trên trọng lượng thể tích đo được, tức khoảng không kiện hàng chiếm chỗ, hơn là trọng lượng cân thực tế.Nhờ vào những tiến bộ khoa học....
 
 
Để duy trì việc vận chuyển suôn sẻ, kịp thời cho các chuyến hàng, Citi Express trông cậy vào việc hoàn tất các giấy tờ của chuyến hàng từ bạn, đảm bảo các thông tin được cung cấp đầy đủ
 
 
Các định nghĩa sau đây áp dụng cho các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây chi phối hợp đồng vận chuyển và thực hiện các dịch vụ khác giữa người gửi hàng và chúng tôi.