LƯU Ý
Để kết quả tốt nhất, vui lòng tắt tính năng chặn pop-up.
Tên truy cập: Forgot?
Mật khẩu: Forgot?
Đăng ký
Vận Chuyển Bằng Đường Hàng Không
Citi Express đang tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất (kho bãi và phương tiện), phát triển nguồn nhân lực phát triển mạnh hơn nữa dịch vụ này nhằm thực hiện ngày càng hoàn chỉnh chuỗi dịch vụ tập trung theo tiêu chuẩn quốc tế nhắm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng. Từ năm 2008 mảng dịch vụ này được tách riêng thành thương hiệu Citi Logistic. Với ứng dụng CNTT triệt để và hệ thống kho bãi trên 8, 000 m2, đội xe container mới, xe vận tải nhẹ và xe nâng các loại làm cơ sở tạo nên dịch vụ hiệu quả...
Dịch vụ logistics cho hàng xuất – nhập khẩu
   
Sẵn sàng tiếp cận với sức mạnh của mạng lưới dịch vụ phân phối. Hãy để Giải pháp phân phối Citi Express giải quyết các vấn đề khó khăn bạn gặp phải trong phân phối. Thực hiện các công việc giao nhận vận chuyển tập trung về kho, bảo quản, phân loại và tổ chức vận chuyển, bốc dỡ, giao nhận đến các địa điểm được yêu cầu, thu chi hộ cho chủ hàng … thông qua hệ thống kho bãi đủ tiêu chuẩn và kết hợp nền tảng CNTT chung với một mạng lưới các trung tâm phân phối theo yêu cầu của các công ty đa quốc gia. 
 • Tối thiểu hoá vốn đầu tư của bạn
 • Đưa các sản phẩm đến gần với khách hàng của bạn hơn
 • Nâng cao Tính năng đa dạng các hãng vận tải
 • Đảm bảo thực hiện nhanh giải pháp phân phối của bạn
Dịch vụ Kho thường / Kho ngoại quan
   
 • Dịch vụ kiểm kiện
 • Kiểm đếm hàng hóa đóng vào container
 • Thực hiện đưa hàng chung chủ trong cùng 01 container vào kho cảng
 •  
Là đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn bảo hiểm như AIG, Bảo Việt, Viễn Đông…Chúng tôi giờ đây không chỉ cung cấp cho bạn đơn thuần là dịch vụ giao nhận và vận chuyển hàng hóa nữa  mà còn cả Dịch vụ Bảo hiểm hàng hóa với mức phí bảo hiểm cạnh tranh.  Citi Express sẽ giới thiệu và cung cấp cho bạn những phạm vi Bảo hiểm Hàng hóa Vận chuyển phù hợp để giảm thiểu những tổn thất, rủi ro trong vận chuyển hàng hóa thương mại:
 • Phạm vi bảo hiểm từ cơ bản tới mở rộng cho các loại hàng hoá, hành trình vận chuyển và phương thức vận chuyển khác nhau
 • Có thể lựa chọn hợp đồng chuyến hay hợp đồng mở cho các chuyến hàng vận chuyển thường xuyên
 • Phí bảo hiểm cạnh tranh trên thị trường
 • Quy trình, thủ tục đơn giản và nhanh chóng