LƯU Ý
Để kết quả tốt nhất, vui lòng tắt tính năng chặn pop-up.
Tên truy cập: Forgot?
Mật khẩu: Forgot?
Đăng ký
Vận Chuyển Đường Thủy

Kinh nghiệm vận chuyển bằng đường biển trong suốt hơn 10 năm qua sẽ giúp Citi Express có được giải pháp vận chuyển hiệu quả đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Khách hàng. 

a.    Làm thủ tục hải quan
b.    Vận chuyển hàng siêu trường siêu trọng
c.    Vận chuyển container đường thuỷ Bắc Nam 
d.    Vận chuyển ôtô có tải, không tải bằng đường thuỷ Bắc Nam
e.    Vận chuyển từ cảng đến cảng 
f.    Vận chuyển door to door