LƯU Ý
Để kết quả tốt nhất, vui lòng tắt tính năng chặn pop-up.
Tên truy cập: Forgot?
Mật khẩu: Forgot?
Đăng ký
Dịch Vụ Giao Nhận Trong Ngày (Citi Sameday)

Đối với hàng cần chuyển gấp, dịch vụ giao nhận trong ngày của Citi Express sẽ giúp bạn giao hàng ngay trong ngày tại các thành phố và trung tâm chính trong nước và trên toàn thế giới.

•    Không giới hạn về kích thước hay trọng lượng
•    Tiến hành nhận hàng ngay khi có yêu cầu 
•    Đảm trách thủ tục thông quan 
•    Xác nhận kết quả giao hàng