LƯU Ý
Để kết quả tốt nhất, vui lòng tắt tính năng chặn pop-up.
Tên truy cập: Forgot?
Mật khẩu: Forgot?
Đăng ký
Chuyển phát nhanh nội địa
Chuyển phát nhanh thông thường - Dịch vụ Citilife
Bạn gửi trong khoảng thời gian từ 8giờ00’ đến 16giờ30’ thì Người nhận của bạn sẽ nhận được từ 9giờ00’ đến 17giờ00’ ngày hôm sau trong nội thành, nội thị. Với khu vực ngoại thành, ngoại thị, thời gian phát tối đa là 48giờ00’. (Tùy theo tính chất địa lý của từng khu vực thì thời gian phát có thể nhanh hoặc chậm hơn thời gian đã nêu ở trên trong khoảng 24giờ00’) 
 
Chuyển phát nhanh Hoả tốc - Dịch vụ Citi Now
Bạn gửi trong khoảng thời gian từ trước 9giờ30’ thì Người nhận của bạn sẽ nhận được trong khoảng thời gian từ 15giờ00’ đến 24giờ00’ cùng ngày.
 
Chuyển phát nhanh trong ngày - Dịch vụ Citi Daily
Bạn gửi trong khoảng thời gian từ trước 10giờ30’ thì Người nhận của bạn sẽ nhận được trong khoảng thời gian từ sau 18giờ00’ cùng ngày.
 
Chuyển phát nhanh - Hẹn giờ - Dịch vụ Citi Timming
Bạn gửi trong khoảng thời gian từ trước 8giờ15’ thì Người nhận của bạn sẽ nhận được trong khoảng thời gian mà Khách Hàng yêu cầu được phục vụ.
 
Chuyển phát nhanh trước 9h00’ - Dịch vụ Citi 9H Clock
Bạn gửi trong khoảng thời gian từ 8giờ00’ đến 16giờ30’ thì Người nhận của bạn sẽ nhận được trước 9giờ00’ ngày hôm sau.
 
Chuyển phát nhanh Hồ sơ thầu - Dịch vụ Citi Bid
Bạn gửi trong khoảng thời gian từ 8giờ00’ đến 16giờ30’ ngày hôm nay thì Người nhận của bạn sẽ nhận được theo yêu cầu về thời gian phát, được cam kết.
 
Chuyển phát thường và Bảo đảm - Dịch vụ Citi One
Bạn gửi trong khoảng thời gian từ 8giờ00’ đến 16giờ30’ ngày hôm nay thì Người nhận của bạn sẽ nhận được từ 04 - 05 ngày sau (với Bảo đảm), từ 07 - 10 ngày sau với chuyển phát thường.